Kategorier
Blog

Kønsidentitet og seksualitet. Tværfagligt Kursus for professionelle på børn og ungeområdet

Formål:
Formålet med dette kursus er, at deltagerne får en nuanceret forståelse af hvad kønsidentitet og seksuel orientering er samt hvordan begge dele udvikles og kommer til udtryk gennem opvæksten.
Kurset har ét ben i teorien og ét ben i den kliniske praksis. Vi vil derfor arbejde både med hvad forskningen siger om kønsidentitens udvikling, hvordan vi kan forstå de forskellige bogstaver i LGBTQIA+ samt hvordan vi som fagpersoner bedst muligt kan hjælpe vores borgere og klienter ift. kønsidentitet og seksuel orientering.
WHO anser seksualitet som en essentiel og integreret del af at være menneske. Alligevel har mange fagpersoner svært ved at tale om seksualitet, seksuel orientering og kønsidentitet på en professionel måde. Vi fagpersoner er på tværs af fag ofte ikke blevet uddannet i det og kan derfor komme til at tale ud fra vores egne erfaringer, holdninger, normer og fordomme.
Dette kursus har til formål, at opkvalificere deltagernes faglige kendskab til området samt at fylde deltagernes rygsæk op med konkret inspiration til samtalerne om køn og seksualitet med børn, unge og forældre.

Temaer:
Hvorfor er det vigtigt at vide noget om LGBT+ som fagperson på børn og ungeområdet?
Hvordan kan vi forstå køn og kønsidentitet?
Hvad vil det sige at være nonbinær?
Hvad er minoritetsstress?
Hvilke muligheder er der for hjælp og behandling i Danmark, hvis man som ung oplever kønsdysfori?
Hvordan skaber man et trygt rum for LGBT+ personer?

Kursusform:
Over to dage får I en grundlæggende viden om ovenstående emner. Undervisningen krydres med refleksionsøvelser og debat. Der vil også være mulighed for at have konkrete problematikker eller cases med, og vi vil bestræbe os på at gøre undervisningen så praksisnær og anvendelig som muligt.
På Dag 1 arbejder vi med kønnets mangfoldighed og kønsidentitet. Hvordan vi kan forstå køn, hvad forskningen siger om kønsidentitet og hvordan vi som fagpersoner bedst kan støtte de af vores klienter og borgere der ikke er cis-kønnet.

På Dag 2 dag taler vi om seksuel orientering, om hvad minoritetsstress er og om hvad man som fagperson skal være opmærksom på, for at skabe et trygt rum for LGBT+ personer.

Målgruppe:
Kursets tema er af tværfaglig relevans og målgruppen for kurset er derfor alle fagpersoner, som møder børn og unge i deres daglige arbejde, såsom sundhedsplejersker, socialrådgivere, familierådgivere, psykologer, lærere, pædagoger m.fl.
Det kan anbefales, at tilmelde forskellige fagpersoner fra samme arbejdsplads på kurset, da det vil styrke både implementeringen af ny viden blandt kolleger efter kurset, samt understøtte fastholdelsen af køn og seksualitet, som et tværfagligt fokusområde for fremtiden.

Underviser:
Nina Lildal-Schrøder er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2007, autoriseret af Psykolognævnet og godkendt som Specialist i Klinisk Psykologi og Specialist i Psykopatologi af Dansk Psykologforening. Hun har gennem de sidste 14 år arbejdet med forskellige former for sexologi, med sårbare og socialt udsatte mennesker og i psykiatrien.
Nina har haft egen praksis siden 2008. Hun har en solid erfaring i at arbejde med seksualitet og samliv, seksuel og kønslig mangfoldighed, psykiatriske diagnoser og følger af vold.
Nina er stifter af, og tidligere forperson for, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi, forfatter til bøgerne Kort & Godt om LGBT+ og Kort og godt om seksualitet, tidligere VISO-specialist og tidligere bestyrelsesmedlem og Uddannelsesleder i DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi).

PRAKTISK
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Tid: Mandag den 5. september 2022 og Mandag den 26. september 2022 kl. 9.00 – 16.00 begge dage, med ankomst og morgenbrød fra kl. 8.30
Forplejning: Der er morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe begge dage
Pris: 3.500 kr. +moms
Tilmelding: Send en mail til kursusudbyder på mail@psykologkirakjaergaard.dk
Oplys navn, arbejdssted og profession samt mailadresse på deltager/re. Du modtager herefter en faktura på kursusgebyret. Ønskes betaling med EAN, da oplys venligt EAN nummer i mailen. Når fakturaen er betalt er tilmelding gældende og bindende.
Kurset gennemføres ved minimum 20 deltagere.