Blog

Kønsidentitet og seksualitet. Tværfagligt Kursus for professionelle på børn og ungeområdet

Formål:Formålet med dette kursus er, at deltagerne får en nuanceret forståelse af hvad kønsidentitet og seksuel orientering er samt hvordan begge dele udvikles og kommer til udtryk gennem opvæksten.Kurset har ét ben i teorien og ét ben i den kliniske praksis. Vi vil derfor arbejde både med hvad forskningen siger om kønsidentitens udvikling, hvordan vi…

Vil du se mig spille Fortnite mor?

Kan forældre lære noget om deres barn, ved at se ham eller hende spille computerspil? Selvom computer, I-pad, Playstation, X-box osv. næsten er blevet en del af den faste inventar i de fleste danske familier, så er det fortsat børnene og de unge, som bruger mest tid foran skærmen, når det handler om at spille…

K-møde, Konference, TS-møde – kært mødeforum har mange navne. Børnepsykologens 5 forberedende punkter til forældre, som skal til møde om deres skolebarn.

Konsultativt møde (K-Møde), Konference og Tværfagligt Samarbejdsmøde (TS-Møde) er blot nogle af de navne, som bruges til at beskrive møder mellem forældre, skoler og skolers eksterne kommunale samarbejdsparter. Navnet på sådan et møde og de faste deltagere kan variere fra kommune til kommune og fra skole til skole. Uanset mødets navn, er formålet oftest fælles…