Specialist i børnepsykologi – klinisk psykologi

Jeg er børn og unge Psykolog Kira Kjaergaard.

Som autoriseret børn og unge psykolog og specialist i børnepsykologi / klinisk psykologi, tilbyder jeg hjælp til børn, unge, voksne, forældre og professionelle.

Der kan være mange årsager til, at børn og unge pludselig viser tegn på, ikke at trives. Fælles for de fleste er dog, at den manglende trivsel, får konsekvenser for barnets eller den unges evne til at mestre de udfordringer, som de møder i deres hverdag.

Når børn og unge ikke trives, kan det få konsekvenser for deres umiddelbare fremtid. Manglende trivsel påvirker børn og unges skolegang og uddannelse. Hvis børn og unge ikke trives, vil de ofte også have svært ved at indgå i sociale sammenhænge, såsom fritidsaktiviteter og venskaber. Derfor kan skolefravær og social tilbagetrækning være nogle af de første tegn på, at børn og unge ikke trives.

Jo tidligere der bliver sat ind med hjælp, jo hurtigere kan den negative trivsel vendes igen.

Hvis du som forælder er i tvivl om, hvorvidt en børn- og ungepsykolog vil kunne hjælpe jer og jeres barn eller unge menneske, så er du meget velkommen til, at kontakte mig til en uforpligtende samtale. Sammen finder vi ud af, om jeg kan hjælpe jer og jeres barn eller unge menneske tilbage i trivsel.

Jeg kan kontaktes på telefon 30 11 99 64 .

Du er også meget velkommen til, at sende mig en mail på mail@psykologkirakjaergaard.dk

Børn og unge Psykolog Kira Kjaergaard er en del af PsykologPraksisFællesskabet på Banegårdsvej 9 i Skanderborg.

Søger du en psykolog, som tilbyder hypnoterapi, så har psykolog Anne Brauner praksis i Skanderborg.

Læs mere om Anne Brauner, psykolog og hypnoterapeut på

psykologannebrauner.dk

Søger du en psykolog med ydernummer, som tager imod henvisninger fra lægen, så har psykolog Hannah Von Monrath praksis i Skanderborg.

Læs mere om Hannah Von Monrath, psykolog og autoriseret parterapeut på:

psykologerne-skanderborg.dk