Om mig

Lidt om mig – Børn og Unge Psykolog Kira Kjærgaard.

Jeg er børn og unge psykolog med praksis i Skanderborg. Jeg er uddannet psykolog (Cand. psych) fra Århus universitet i 2007. Jeg er autoriseret af psykolognævnet i 2011 og godkendt specialist i klinisk psykologi i november 2019.

Jeg yder professionel rådgivning, når der er særlige udfordringer og bekymringer om et barn. Det kan være gennem rådgivning eller vejledningsforløb til forældrene, til barnet selv eller til familien samlet.
Jeg yder ligeledes supervison og professionel sparing til barnets skole eller institution.

Jeg arbejder med komplekse problemstillinger og arbejder ud fra en grundig teoretisk og videnskabelig funderet tilgang, hvor jeg har øje for det enkelte barn, ligesom jeg har forståelse for dynamikker og eventuelle samspilsproblematikker omkring barnet.

Jeg har indsigt i relationer og processer og jeg yder støtte til styringen af processerne omkring børn i vanskeligheder, så samtaler ikke bare er snak, men munder ud i konkrete handlinger og mulige veje til ændret adfærd og bedre trivsel.

Jeg har arbejdet med børn, unge og familier i 12 år som psykolog ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i to forskellige kommuner, før jeg startede min egen praksis midt i Skanderborg, hvor jeg deler lokaler med to andre psykologer.

Jeg har gennem mine år i PPR arbejdet sammen med børn, unge, forældre og professionelle omkring forståelsen af børn eller unges kompetencer, udfordringer og behov. Jeg har foretaget pædagogisk psykologiske vurderinger og samarbejdet med børne- og ungdomspsykiatrien omkring børn og unge med psykiatriske lidelser samt vejledt og superviseret forældre, lærere og pædagoger i forhold til børn med særlige behov.

I mine forløb med børn og unge, har jeg fokus på at sikre en forståelse for, hvordan lige præcist dette barn eller dette unge menneske, foretrækker at være i verden med de styrker og udfordringer, som det kan indebære. Uanset om det som udfodrer lige nu er angst, depression, AD/HD, autisme eller andet, så har jeg fokus på, at adfærd og trivsel altid skal forstås i samspillet mellem det enkelte barn/den enkelte unge og det miljø, som barnet eller den unge er en del af.

Jeg har en 2 årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi målrettet børn og unge. Jeg deltager fortsat i supervision og kurser, for at sikre, at jeg har kendskab til ny forskning på børn og unge området.

Jeg er medlem af dansk psykologforening og arbejder under de gældende etiske principper for psykologer.

Ingen mennesker er ens – heller ikke børn eller unge, og det er vigtigt for mig, at alle børn bliver set, hørt og forstået som dem de er, med de styrker, udfordringer og livsomstændigheder som har betydning for netop deres trivsel og udvikling. Først derefter kan vi sammen finde veje mod nye handlinger og positive forandringer.

Det var lidt om mig – Børn og Unge Psykolog Kira Kjaergaard. Hvis du har spørgsmål til mig i forhold til, om jeg kunne være den rette til at hjælpe jer, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Enten på mail eller på telefon.

mail@psykologkirakjaergaard.dk

Telefon: 30 11 99 64