Psykologisk undersøgelse af børn og unge

For kommuner og familieafdelinger

Jeg tilbyder børnesagkyndig undersøgelse af børn og unge, som er en bred klinisk psykologisk undersøgelse af børn og unge i udsatte positioner. Undersøgelsen foretages oftest som et led i den kommunale børnefaglige undersøgelse i sager om børn i udsatte positioner. Indholdet af undersøgelsen aftales i en dialog med varetagende myndighed og ud fra gældende retningslinjer for børnesagkyndige undersøgelser.

I sager, hvor der primært er behov for en bred afdækning af barnet eller den unges neuropsykologiske ressourcer, for eksempel i forbindelse med overgangen fra barn til voksen, tilbyder jeg testning af barnet eller den unges kognitive, eksekutive og opmærksomhedsmæssige ressourcer.

Jeg tilbyder ligeledes at foretage samspilsobservationer mellem forælder og barn eller plejeforælder og barn ved brug af MIM (Marschach Interaction Method), ligesom jeg også tilbyder supervision af plejeforældre eller fagpersoner, som arbejder med børn og unge.

Pris for undersøgelser aftales individuelt på baggrund af indhold, omfang, geografi mm.

For Private (Forældre)

Jeg tilbyder psykologisk undersøgelse af børn og unge i situationer, hvor forældre enten ikke ønsker eller ikke har mulighed for, at få en undersøgelse foretaget gennem deres kommunale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

En psykologisk undersøgelse kan eksempelvis indeholde optagelse af anamnese (en samtale om jeres barns opvækst og udvikling) samt testning af jeres barns generelle kognitive og opmærksomhedsmæssige forudsætninger. En undersøgelse indeholder altid en afsluttende mundtlig tilbagemelding og en skriftlig rapport.

Det er ligeledes muligt, at få foretaget en second opinion vedrørende den vurdering, som er lavet af PPR eller andre.

Hvis du som forælder er i tvivl om, hvorvidt en psykologisk undersøgelse eller testning ville kunne afklare nogle af de spørgsmål, der er omkring dit barns trivsel, læring og udvikling, så er du velkommen til, at kontakte mig for en uforpligtende snak om, hvad psykologisk undersøgelse og testning kan og hvad det ikke kan.

Der er ikke nogen fast pris for psykologisk undersøgelse eller testning, da det afhænger af indhold, geografi og tid. Derfor fastsættes prisen først efter dialog med jer.

Testning i Trygge Rammer

Testning af børn og unge, i forbindelse med udarbejdelsen af en psykologisk undersøgelse, foregår som regel i hjemmet eller på den kommune, hvor undersøgelsen er bestilt. Der kræves ikke andet end rolige omgivelser, et bord og en stol, som passer til barnet, for at vi kan gennemfører testning.

Det er en vigtig del af et barns eller en ungs oplevelse med testningen, at han/hun føler sig tryg og godt tilpas. Derfor foretrækker jeg, at foretage testning i barnets eller den unges eget hjem.