Psykologisk undersøgelse af børn og unge

Skole og Uddannelsesrettet psykologisk undersøgelse af børn og unge

Jeg tilbyder skole og uddannelsesrettet psykologisk undersøgelse af børn og unge i alderen 6 – 20 år, som oplever sig udfordret i forhold til deres faglige trivsel og udvikling.

En skole og uddannelsesrettet psykologisk undersøgelse indeholder

Anamneseoptagelse gennem skemabesvarelse og samtale med forældre uden barn / ung

Kognitiv testning også kaldet Intelligenstestning ved brug af WISC-V og WAIS-IV

Screening af Eksekutive Funktioner ved skemabesvarelse fra forældre, barn/ung og eventuelt skole eller uddannelsessted

Samtale med barnet eller den unge om dennes egen oplevelse af sin faglige trivsel og udvikling

Skriftlig Rapport med resultater og anbefalinger i relation til skole og uddannelse

Fælles Tilbagemelding til forældre og barn

Prisen for en skole og uddannelsesrettet undersøgelse er 12.950 kr.

Foruden ovenstående, kan det også aftales, at der i undersøgelsen skal indgå:

Testning af opmærksomhed og koncentration med TEA-CH test

Observation i skole eller på uddannelsesstedet

Overlevering til skole eller uddannelsessted

Supplerende undersøgelser, observationer og mødedeltagelse afregnes med en timepris for tidsforbrug på 1.100 kr. per time plus kilometertakst efter statens højeste takst, hvis kørsel er påkrævet.

Hvis du som forælder er nysgerrig på, hvorvidt en skole og uddannelsesrettet psykologisk undersøgelse vil kunne bidrage til at besvare nogle af de spørgsmål, der er omkring dit barns trivsel, læring og udvikling, så er du velkommen til, at kontakte mig for en uforpligtende snak om, hvad en skole og uddannelsesrettet psykologisk undersøgelse kan og hvad den ikke kan bidrage med.

Jeg kan kontaktes på mail@psykologkirakjaergaard.dk eller se under kontakt for yderligere oplysninger

For kommuner og familie afdelinger

Jeg tilbyder børnesagkyndig undersøgelse af børn og unge, som er en bred klinisk psykologisk undersøgelse af børn og unge i udsatte positioner. Undersøgelsen foretages oftest som et led i den kommunale børnefaglige undersøgelse i sager om børn i udsatte positioner. Indholdet af undersøgelsen aftales i en dialog med varetagende myndighed og ud fra gældende retningslinjer for børnesagkyndige undersøgelser.

I sager, hvor der primært er behov for en bred afdækning af barnet eller den unges neuropsykologiske ressourcer, for eksempel i forbindelse med overgangen fra barn til voksen, tilbyder jeg testning af barnet eller den unges kognitive, eksekutive og opmærksomhedsmæssige ressourcer.

Jeg tilbyder ligeledes at foretage samspilsobservationer mellem forælder og barn eller plejeforælder og barn ved brug af MIM (Marschach Interaction Method), ligesom jeg også tilbyder supervision af lærere, pædagoger, socialrådgivere, plejeforældre eller andre fagpersoner, som arbejder med børn og unge.

Pris for supervision fremgår under fanen pris.

Pris for børnesagkyndige undersøgelser og erklæringer aftales i forhold til opgavens konkrete opdrag. Henvendelse vedr. undersøgelse kan sendes til mail@psykologkirakjaergaard.dk