Psykolog til børn

I min praksis i Skanderborg, møder jeg, som børnepsykolog, børn, der af forskellige grunde viser tegn på mistrivsel.

Børn kan ikke altid selv fortælle, hvad der skaber udfordringer i deres tilværelse. Ofte er det barnets nærmeste, forældre, lærere eller pædagoger, som oplever ændringer i adfærd og på den baggrund kontakter en børnepsykolog. Når jeg møder børn er det derfor vigtigt for mig, at arbejde sammen med de nærmeste omkring barnet, for at sikre, at jeg får alle nuancerne med omkring barnets situation.

I mødet med det enkelte barn er tillid og relation afgørende for min mulighed for, at få indblik i barnets eget perspektiv på de udfordringer, som det står i. Derfor bruger jeg, i mine samtaler med børn, tid på at komme i øjenhøjde med barnet. Jeg gør ofte brug af konkret visuel fremstilling gennem tegning sammen med barnet.

Hvornår kan børn have gavn af at tale med en børnepsykolog?

Som børnepsykolog med praksis i Skanderborg modtager jeg henvendelser fra forældre eller kommuner omkring børn, som ikke trives i skolen eller som lider af skolevægring uden at det har været muligt at finde en forklaring.

Børn som beskriver smerter, typisk hovedpine eller mavepine, som egen læge ikke har fundet en somatisk forklaring på.

Børn som lider af overvældende Tristhed eller manglende selvværd. Gennem samtale undersøges de triste tanker eller tanker om egen værdi og langsomt flyttes fokus mod egne ressourcer og egen værdi.

Børn i skilsmisse. Når mor og far skilles og en ny hverdag skal tage sin form yder jeg både vejledning til forældre omkring børnenes behov, men tilbyder også samtaler til børn, som oplever sig udfordret af den nye måde at være familie på. Dette kan både foregå før, under og efter skilsmisse og kan ligeledes omhandle udfordringer i etableringen af nye bonus-familier.

Angst, Autisme, AD/HD og Psykoedukation

Børn med angst. Ofte handler det om, at finde de rigtige redskaber og sammen med sine forældre gøre noget ved det som føles så svært.
Angst eller ængstelighed kan vokse sig stor og smitte alle andre i en hel familie, men meget ofte, kan der skabes store forandringer med relativt få værktøjer. Børn med autisme kan indimellem udvikle angst som en belastningsreaktion og har ofte behov for en langt mere individuelt tilrettelagt og mere konkret behandling, end hvad klassisk angstbehandling indeholder. Jeg er i stand til at yde sparring til forældre og skole omkring sammenhængen mellem angst og autisme på en måde, så der arbejdes med begge dele og risikoen for ineffektiv symptombehandling mindskes.

Børn, hvis forældre er usikre på, hvad den diagnose deres barn har fået i børnepsykiatrien egentlig betyder og hvordan den har betydning for dem. Psykoedukation indeholder både undervisning og samtale, med fokus på sammen at blive klogere på, hvad for eksempel autisme eller AD/HD er og hvordan det har betydning for netop jeres barn. Psykoedukation kan både gives til familien samlet, forældre alene, netværk, skole eller institution, men kan også foregå i én til én samtaler med barnet selv.
Fokus for Psykoedukation er altid at blive klogere på egne styrker og eventuelle udfordringer eller behov.

For yderligere information til forældre om autisme eller AD/HD henvises til autismeforeningen og AD/HD foreningens hjemmesider.

Kira Kjærgaard, cand. psych. aut. specialist i børnepsykologi

mail@psykologkirakjaergaard.dk

Tlf. 30 11 99 64