Professionelle

Som børn og unge psykolog tilbyder jeg supervision til andre professionelle, som arbejder med børn og unges udvikling og trivsel.

For Psykologer

Jeg er autoriseret og godkendt specialist i børnepsykologi / Klinisk psykologi og yder på den baggrund supervision til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgrad i børnepsykologi.

Teoretisk arbejder jeg ud fra en psykodynamisk referenceramme, med elementer fra kognitiv adfærdsterapi, mentaliseringsbaseret terapi samt tilknytningsteori.

Jeg har beskæftiget mig med supervision gennem en årrække, både af egen og andre faggrupper og jeg har efteruddannet mig indenfor kontraktstyret supervision som professionsudvikling og vil derfor også kunne supervisere ind i en sådan ramme, hvis det ønskes.

For lærere, pædagoger, socialrådgivere m. fl.

Med 12 års baggrund i PPR, har jeg solid erfaring som supervisor for lærere og pædagoger.

Når jeg som børn og unge psykolog yder supervision af lærere og pædagoger, handler det ofte om at understøtte kvaliteten af fagpersonernes daglige arbejde med børn og unge med særlige behov, såsom autisme, tilknytningsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse, AD/HD m.fl..

Supervision kan også være en del af lærerens, pædagogens eller socialrådgiverens egen professionsudvikling, når denne møder nye udfordringer i sit arbejdsliv.

Jeg tilbyder både individuel og gruppe supervision. Hvis der er en større gruppe fra den samme arbejdsplads, foregår supervisionen oftest hos jer. Mindre grupper eller individuelle forløb, afholdes i min praksis i Skanderborg.

Jeg har mulighed for at afholde supervison i min praksis for grupper på op til tre personer. Hvis I er flere kommer jeg meget gerne ud til jer. I så fald vil der blive afregnet kørsel for den tid jeg bruger på transport. Se takster under priser.

Hvis der ønskes et længere supervisionsforløb afhænger prisen af antal deltagere og omfang. Du kan sende mig en mail på mail@psykologkirakjaergaard.dk med detaljer om deltagerantal, timetal og geografi. Så sender jeg en pris.

I forhold til de psykologfaglige opgaver, som jeg arbejder med, kan jeg nævne, at jeg arbejder med børn med komplekse problemstillinger. Jeg foretager både terapi og undersøgelser af børn og unge i særligt udsatte positioner.

Jeg tilbyder psykoedukative forløb for børn og unge med psykiatriske diagnoser, særligt autisme og AD/HD.

Jeg foretager ligeledes professionel sparring for andre psykologer omkring børn med specialpædagogiske behov.

mail@psykologkirakjaergaard.dk

tlf. 30 11 99 64