Autisme

Børn og unge med autisme er lige så forskellige som alle andre børn og unge. Derfor arbejder jeg med en høj grad af individuel tilpasning i mine forløb med børn og unge med autisme samt deres forældre og familier.

Jeg tilbyder:

  • Psykoedukation. Et forløb, hvor jeg arbejder sammen med barnet eller den unge, om at blive klogere på sig selv og på autisme.
  • Forældrevejledning. Som forældre til et barn med autisme, kan man have behov for at få viden om autisme generelt, men særligt kan man have behov for at blive klogere på, hvordan autismen har betydning for nettop jeres barn. I et vejledningsforløb, har vi tid til, at se på, hvornår autismen skaber udfordringer i jeres hverdag og sammen finde nye veje, som passer for nettop jeres barn med autisme.
  • Søskendesamtaler. Som bror eller søster til et barn eller en ung med autisme, kan det være rart, at have et sted at kunne tale om hvordan autisme kan påvirke livet i en familie. Nogle søskende har et ønske om, at få mere viden om autisme, mens andre har brug for et sted, at finde sin egen vej i hverdagen som søskend til en bror eller søster med autsime.
  • Psykologbistand til børne- og familieafdelinger i kommuner vedrørende børn med autisme og bekymrende skolefravær.

Det er vigtigt for mig, at lære hvert barn eller unge menneske at kende, som alt det de også er foruden at være et barn eller en ung med autisme. Ofte møder jeg unge, som har fået stillet diagnosen på mellemtrinnet eller senere, som har svært ved at genkende sig selv i den beskrivelse, som de har fået af autismediagnosen. Det er min oplevelse, at det som ofte skaber udfordringer er, at den beskrivelse af autisme, som barnet eller den unge har fået, er en generel beskrivelse af, hvad autisme er, med meget få konkrete eksempler på, hvordan den passer på lige nettop deres måde, at foretrække hverdagen på. Det er vigtigt at huske, at barnet eller den unge, ikke automatisk får ny viden om sig selv ved at få stillet en autismediagnose. Barnet har kendt sine egne præferencer og interesser hele sit liv, uden at kende til autisme. Det er derfor ikke altid, at kendskab til Autisme generelt, er den mest meningsfulde vej, for børn og unge lige efter, at de har fået diagnosen.

Når jeg starter med at bruge tid på, at lære barnet eller den unge, at kende som et helt menneske, så skaber det et langt bedre fundament for at tale sammen om, hvornår autismen er på spil for dem og hvornår den er en udfordring eller en styrke i lige nettop deres hverdag. Ved at gøre autismen konkret synlig i barnets eller den unges eget liv, bliver det langt mere relevant for barnet eller den unge, at forstå autismen, som en del af dem selv. På den måde udvides barnets eller den unges kendskab til hvem de er, som hele mennesker med autisme – og det giver mening for deres fremtidige muligheder for at træffe beslutninger på deres egne vegne.

Autisme er autisme, men den følges altid med et helt særligt barn eller et helt særligt ungt menneske og derfor er dens betydning aldrig ens.

For mere information om autisme se landsforeningen autismes hjemmeside på www.autismeforening.dk