Familierådgivning

Famlierådgivning

Som børn og unge psykolog ved jeg, at et barn eller en ungs forældre er de vigtigste voksne i deres liv.

Derfor taler jeg ofte med forældre om, hvordan de bedst hjælper deres barn eller unge menneske i de udfordringer, som barnet eller den unge oplever lige nu. Når børn og unge ikke trives, så har de endnu mere brug for deres nære voksne – og det er uanset om man er barn eller ung.

Hvis I som forældre står overfor at skulle til møde på skolen vedrørende jeres barns trivsel og udvikling, så har jeg lavet 5 forslag til punkter I med fordel kan forberede jer på hjemmefra. Læs dem her

Hvornår er samtaler hos en børn og unge psykolog hjælpsomme for forældre?

Når jeg mødes med forældre kan det for eksempel handle om, hvordan forældre bedst tager vare på børnene, mens mor og far går hver til sit. Hvordan børnenes reaktioner og behov kan forståes, når nye voksne kommer ind i børnenes liv. At være en sammenbragt familie eller en ny Bonus-mor eller Bonus-far, kan indimellem føles udfordrende og det kan derfor være godt, at søge vejledning, inden konflikterne udvikler sig.

Samtaler med forældre kan også handle om vejledning i, hvordan man som forældre arbejder sammen med sit barn mod angsten eller depressionen. Det kan også handle om, at forstå den diagnose, som ens barn har fået efter et forløb i børne- eller ungdomspsykiatrien. I vores samtaler kan vi sammen blive klogere på, hvordan for eksempel Autisme, har betydning for netop jeres barn. Hvornår er den en styrke og hvornår kan den udfordrer. Ingen børn er ens og derfor er betydningen af en diagnose det heller ikke.

I mine samtaler med forældre har jeg en meget pragmatisk tilgang. Jeg gør mig meget umage for at sikre, at jeg forstår, hvad jeres udfordring konkret handler om. Sammen finder vi frem til, hvad vores fælles mål skal være. Når børn og familier bliver ramt af udfordringer og mistrivsel, så kan overblikket til tider komme under pres. Jeg hjælper med, at fastholde fokus på målet og på de handlinger og redskaber, som kan skabe en positiv forandring for jeres barn og jer som samlet familie.

mail@psykologkirakjaergaard.dk

Tlf: 30 11 99 64