Psykologhjælp til unge

Som unge psykolog møder jeg unge, som af forskellige årsager oplever, at de ikke trives. Jeg møder også forældre til unge, som ønsker hjælp til at finde nye veje i at støtte deres unge menneske på vejen til bedre trivsel.

I ungdomsårene kan livet byde på mange forskellige udfordringer.
En del unge oplever at føle sig pressede af forventninger fra samfundet omkring dem. Nogle unge udvikler præstationsangst i forhold til at skulle præstere til eksamen og andre oplever en overvældende tristhed og følelse af manglende værdi.

Særligt for unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser, kan de øgede krav og forventninger i forhold til uddannelse og selvstændighed, resultere i svære belastningsreaktioner, hvis ikke de unge hjælpes til at forstå egne ressourcer og begrænsninger. Unge med for eksempel Autisme eller AD/HD, kan ofte opleve at et psykoedukativt forløb hos en unge psykolog, kan bidrage til en øget forståelse af egne styrker og udfordringer, på en måde som skaber øget generel trivsel.

Psykoedukation til unge med diagnoser, kan være et positivt bidrag til mindskelsen af risikoen for udviklingen af belastningsreaktioner, som angst eller depression, fordi den unge selv får kendskab til sine ressourcer, udfordringer og behov. Sammen bliver vi klogere på, hvad din diagnose egentlig handler om og hvad det betyder for netop dig, at have for eksempel AD/HD eller Autisme.

I mine forløb med unge har jeg fokus på, at etablere et trygt rum og sammen med den unge udforske hans eller hendes kendskab til egne kompetencer og udfordringer. Derefter finder vi sammen ud af, hvilke forandringer den unge selv ønsker at skabe i sit liv. Jeg hjælper med at fastholde fokus på den ønskede forandring og på de handlinger og redskaber som kan hjælpe i den retning, så vores møder ikke bare bliver snak, men faktisk bidrager til nye handlinger og bedre trivsel.

Nedenfor har jeg listet problemstillinger op, som jeg typisk arbejder med unge omkring.

  • Manglende trivsel i skolen eller på uddannelsen
  • Eksamens- eller præstationsangst
  • Tristhed eller lavt selvværd
  • Psykoedukation i forhold til diagnosticerede psykiatriske lidelser
  • Angst
  • Depression

mail@psykologkirakjaergaard.dk

Tlf. 30 11 99 64